คำย่อ อักษรย่อ


  LTE ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
LTELong-Term Evolution -