คำย่อ อักษรย่อ


  LTE ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
LTELong-Term Evolution -