คำย่อ อักษรย่อ


  LPG ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
LPGLiquid Petroleum Gas -