คำย่อ อักษรย่อ


  LLDPE ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
LLDPELinear Low-density Polyethylene -