คำย่อ อักษรย่อ


  LFC ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
LFCLiverpool F.C. -