คำย่อ อักษรย่อ


  LFC ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
LFCLiverpool F.C. -