คำย่อ อักษรย่อ


  รร. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
รร.โรงแรม หรือ โรงแรม -