คำย่อ อักษรย่อ


  LED ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
LEDLight-emitting diode -