คำย่อ อักษรย่อ


  LDPE ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
LDPELow-density Polyethylene -