คำย่อ อักษรย่อ


  LDPE ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
LDPELow-density Polyethylene -