คำย่อ อักษรย่อ


  LCD ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
LCDLiquid Crystal Display -