คำย่อ อักษรย่อ


  LCD ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
LCDLiquid Crystal Display -