คำย่อ อักษรย่อ


  KVA ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
KVAKilo Volt-ampere -