คำย่อ อักษรย่อ


  KPI ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
KPIKey Performance Indicator -