คำย่อ อักษรย่อ


  KLM ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
KLMKoninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. (Royal Dutch Airlines) -