คำย่อ อักษรย่อ


  KGB ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
KGBKomitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti -