คำย่อ อักษรย่อ


  รมว. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
รมว.รัฐมนตรีว่าการกระทรวง -