คำย่อ อักษรย่อ


  Kbps ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
KbpsKilobit per Second -