คำย่อ อักษรย่อ


  JPEG ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
JPEGJoint Photographic Experts Group -