คำย่อ อักษรย่อ


  JFK ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
JFKJohn F. Kennedy -