คำย่อ อักษรย่อ


  JAL ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
JALJapan Airlines -