คำย่อ อักษรย่อ


  ISP ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ISPInternet Service provider -