คำย่อ อักษรย่อ


  ISP ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ISPInternet Service provider -