คำย่อ อักษรย่อ


  ISO ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ISOInternational Organization for Standardization -