คำย่อ อักษรย่อ


  IR ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
IRInfrared -