คำย่อ อักษรย่อ


  รมต. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
รมต.รัฐมนตรี -