คำย่อ อักษรย่อ


  IPTV ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
IPTVInternet Protocol Television -