คำย่อ อักษรย่อ


  IP Address ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
IP AddressInternet Protocol Address -