คำย่อ อักษรย่อ


  IMEI ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
IMEIInternational Mobile Equipment Identity -