คำย่อ อักษรย่อ


  IMAP ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
IMAPInternet Message Access Protocol -