คำย่อ อักษรย่อ


  IIS ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
IISInternet Information Services -