คำย่อ อักษรย่อ


  รมช. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
รมช.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง -