คำย่อ อักษรย่อ


  ICANN ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ICANNThe Internet Corporation for Assigned Names and Numbers -