คำย่อ อักษรย่อ


  IBM ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
IBMInternational Business Machines -