คำย่อ อักษรย่อ


  HTTPS ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
HTTPSHypertext Transfer Protocol Secure -