คำย่อ อักษรย่อ


  HTTP ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
HTTPHypertext Transfer Protocol -