คำย่อ อักษรย่อ


  HTML5 ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
HTML5HyperText Markup Language v.5 -