คำย่อ อักษรย่อ


  HTML ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
HTMLHyperText Markup Language -