คำย่อ อักษรย่อ


  HSUPA ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
HSUPAHigh-Speed Uplink Packet Access -