คำย่อ อักษรย่อ


  HSPA ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
HSPAHigh Speed Packet Access -