คำย่อ อักษรย่อ


  HSDPA ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
HSDPAHigh-Speed Downlink Packet Access -