คำย่อ อักษรย่อ


  HR ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
HRHuman Resource Management -