คำย่อ อักษรย่อ


  HIV ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
HIVHuman Immunodeficiency Virus -