คำย่อ อักษรย่อ


  HDTV ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
HDTVHigh-definition Television -