คำย่อ อักษรย่อ


  HDR ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
HDRHigh Dynamic Range -