คำย่อ อักษรย่อ


  HDPE ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
HDPEHigh-density Polyethylene -