คำย่อ อักษรย่อ


  HDMI ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
HDMIHigh-Definition Multimedia Interface -