คำย่อ อักษรย่อ


  HDD ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
HDDHard Disk Drive -