คำย่อ อักษรย่อ


  HBD ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
HBDHappy Birthday -