คำย่อ อักษรย่อ


  H&M ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
H&MHennes & Mauritz AB -