คำย่อ อักษรย่อ


  GSM ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
GSMGlobal System for Mobile Communications -