คำย่อ อักษรย่อ


  GPU ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
GPUGraphics Processing Unit -