คำย่อ อักษรย่อ


  GPS ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
GPSGlobal Positioning System -