คำย่อ อักษรย่อ


  GPRS ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
GPRSGeneral Packet Radio Service -