คำย่อ อักษรย่อ


  GMT ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
GMTGreenwich Mean Time -